Vanlige barnesykdommerDet er ikke alltid like lett å være barn. Barn opplever plager og sykdommer spesielle for barn. Voksne har en tendens til å glemme eller ikke huske hva disse føltes som når man blir eldre. Vi tar en titt på noen av de vanlige barnesykdommene.

Astma

Mange barn i Norge lider av astma. Astma er en sykdom som kan føre til vanskeligheter med å puste, hosting eller tetthet i brystet. Andre symptomer kan også være surkling, piping eller andre tettheter i brystet. Astma forbindes med ubehag og kan føre til at barnet ikke kan være med på forskjellige aktiviteter. Når vi ser på hvordan astma behandles deles behandlingsmetodene inn i to områder: forebyggende og symptomlindrende. I dag er den vanligste og den viktigste måten å behandle astma på ved hjelp av en inhalator. Inhalator fungerer slik at du trykker på en knapp på en liten boks og puster inn noen partikler som hjelper til med å løse opp blokkeringer i hals, bryst og lunger.

Bleieutslett

Bleieutslett er en veldig vanlig sykdom som barn lider av i tidlig alder, når de bruker bleier. Bleieutslett er hudirritasjon. Huden blir rød, enten som flekker eller sammenhengende rød irritert hud. Tar du ikke tak i bleieutslett tidlig kan barnet får blemmer og til og med åpne sår. Halvparten av alle barn får bleieutslett før de fyller 18 måneder. Det er viktig at du tar hånd om slike utslett tidlig. Skift bleie ofte, bruk en salve på utslettet, la barnet gå uten bleie, ta bad, osv. er noen eksempler på hvordan du kan ta grep for å hindre og få bort bleieutslett.

Diaré

Diaré er noe som spres raskt blant barn. Barn er i barnehager og ofte sammen med andre barn. Da kan barn få løs mage. Diaré er når barn, som voksne, får løs avføring. I avføringen vil det være mye veske, eller veske i det hele tatt. Barnets bleie kan fylles med en blanding av avføring og vann. Kroppen tar ofte hånd om dette og avføringen bør være fastere igjen etter noen dager. Når ditt barn har diaré må du gi barnet ditt rikelig med vann slik at barnet ikke blir dehydrert.

Feber

Feber er en naturlig måte for enhver kropp å ta livet av sykdommer på. Blir ditt barn syk med feber må du holde barnet kjølig, følge med på temperaturen og kontakte lege om temperaturen er for høy elle for lav.